ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
پنج شنبه, 19 دی 1398 ساعت 10:46

رونق تولید و توسعه بخش کشاورزی

دوشنبه, 13 آبان 1398 ساعت 11:57

طرح گرمسیری (جلد 3)

یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 13:26

طرح گرمسیری (جلد1)

یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 13:10

سند رونق تولید استان کرمانشاه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در بخش­های صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می‌کند.کمک به توسعه اقتصادی کشور، فضای مساعد کارآفرینی، ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ارائه مشورت و مشارکت در فرایندهای تصمیم­گیری­های اقتصادی کشور و ... از جمله مأموریت­های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که انجام این مهم را با حضور بیش از 45 هزار فعال اقتصادی به عنوان عضو در دستور کار خود دارد.

با توجه به نقش تعیین­کننده اعضای اتاق ایران در تعیین ساختار و ارکان مدیریتی اتاق از یک‌­سو و از سوی دیگر نقش آنان درتأمین بودجه سالانه اتاق که سهم بسزایی در چگونگی اتخاذ تصمیمات و پیش برد اهداف اتاق دارد، بررسی ویژگی‌های اعضا و بررسی میزان ماندگاری آنان در اتاق و به دنبال آن تعیین احتمال خروج آن‌ها با استفاده از اطلاعات بیش از  200 هزار رکورد موجود در پایگاه کارت هوشمند بازرگانی مورد توجه این مطالعه قرار گرفته است.

برای دستیابی به این مهم، با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده اعضای اتاق بازرگانی ایران از سال 1332 تا پاییز 1396و بررسی وضعیت فعالیت آن و با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی، ابتدا ویژگی‌های منحصر به فردی از داده ها استخراج می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مدلی جهت ارزیابی و تعیین احتمالات مربوط به وضعیت فعالیت اعضا ارائه خواهد شد. مطالعه حاضر در سه فاز، تحلیل اکتشافی داده‌ها، طراحی مدل پیش‌بینی، و تحلیل وضعیت آتی اعضا، اجرا می‌شود.

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سال‌های عضویت عادی در اتاق ایران 2/79 سال و اعضای دارای کارت بازرگانی 4/33 سال بوده‌است. هرچند درصد ریزش اعضای یک ساله از سال 1366 تاکنون دارای فرایندی نزولی است ولیکن در سال‌های پس از انجام انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای بیشترین میزان است. همچنین در بین اعضای اتاق بازرگانی ایران، اعضای یک ساله اتاق دارای بیشترین احتمال ریزش (73 درصد مربوط به اعضای عادی و 55 درصد مربوط به اعضای دارای کارت بازرگانی) بوده‌اند.


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين و انتشار دومین سالنامه آماری به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتايج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهاي ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده‌است. سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-۱۳۹۶ تغییراتی نسبت به نسخه سال قبل داشته‌است، از جمله آنکه نسخه جدید به صورت دوزبانه تهیه شده‌است.
سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.
در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص های ملی را محاسبه می-کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.
نسخه الکترونیکی سالنامه آماري اتاق ایران ۱۳۹۶ از طريق بخش نشریات پورتال خدمات الكترونيكي اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir/salnameh نیز قابل دسترسي مي‌باشد.


تعداد کل مطالب: 524

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account