ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

به استحضار مي رساند از آنجا كه اتاق ايران بستري را فراهم كرده تا تجربيات همكاران و محقيقن در حوزه هاي مختلف در اختيار تمامي افراد محقق قرارگيرد و با توجه به اينكه گزارش هاي و تحقيقات بارگذاري شده در سامانه به تاييد مدير مستقيم هر واحد در اتاقها ، تشكلها و كميسيونها رسيده است لذا بديهي است كه پاسخگويي در خصوص صحت و دقت اين گزارشات بر عهده واحد تاييد كننده خواهد بود.


1- طبقه بندي بخش هاي پ‍ژوهشي چيست؟
از طبقه بندي ايسكد كه طبقه بندي بين المللي است كمك گرفته شده و تا حد ممكن بومي سازي شده است.

 


تعداد کل مطالب: 1174

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account