ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:50

پایش ملی محیط کسب وکار ایران پاییز 1402

بارگذاری توسط :
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چکیده نتایج
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، 5.98 (نمره بدترین ارزیابی 10 است،
محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.11 ( مساعدتر است.
در پاییز 1402 فعالان اقتصادی مشارک تکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات
قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های
اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نمود ه اند.
بر اساس یافته های این طرح در پاییز 1402 استا نهای خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط
کسب وکار نسبت به سایر استا نها ارزیابی شد ه اند.
براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز 1402 معادل
44.91 درصد بود ه است که نسبت به تاابستان 41.65 1402 ) درصد( افزایش3.26 درصدی داشته است .
بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1402 ، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 6.03( در مقایسه با بخش های
صنعت ) 5.81( و کشاورزی 5.99 نامناسبتر ارزیابی شده است .
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعالیت های 1-آب رسانی، مدیریت
پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، 2 – هنر،سرگرمی و تفریح و 3- تولید صنعتی )ساخت( دارای بهترین وضعیت
محیط کسب وکار و رشته فعالی تهای 1- مالی و بیمه ، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- املاک و مستغلات،
بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، عدد 6.04عدد 10 بدترین
ارزیابی است( به دست آمد ه است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.28 است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد6.46 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.58 حاصل شد ه بود و میانگین ارزیابی محیط
نهادي عدد 5.70است که در فصل گذشته عدد 6.03 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 4.74 و
محیط مالی با عدد 8.21 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بود ه اند. لازم به
ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور
برخوردار است.

خواندن 65 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 12 اسفند 1402 ساعت 13:49

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.


تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account