ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

کیفیت و کمیت ناوگان حمل و نقل یکی از عوامل مهم توسعه ترانزیت جاده‌ ای است و توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور با نوسازی ناوگان جاده‌ ای درهم تنیده است. ناوگان جاده‌ ای با جا به‌ جایی بیش از 90 درصد از بار زمینی نقش بسیار ویژه‌ ای در حمل و نقل کشــور دارد، اما به دلیل فرســودگی حدود نیمی از این ناوگان، مشکلات عدیده‌ ای ازجمله افزایش مصرف سوخت، انتشار گازهای آلاینده و نیز کاهش ایمنی به وجود آمده است. ازاین رو در سال‌های اخیر طرح‌های متعددی برای نوسازی این ناوگان از جمله طرح کامیون و کشنده و همچنین طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و برون شهری به تصویب رسیده است اما در عمل اجرای این طرح‌های نوسازی ناوگان با موانع جدی رو به رو بوده است.
در این گزارش ضمن بررسی وضعیت تولید خودروهای تجاری در ایران و ظرفیت‌های موجود در این بخش، به بررسی چالش‌ های پیش روی این صنعت پرداخته شده است.

طبقه بندی: [071601]صنایع خودرو

تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account