ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

باتوجه به اهمیت روزافزون مالیات و نقش آن در بودجه کل کشور در راستای انجام وظایف و مسئولیت‏ های گسترده دولت و در نتیجه آن توسعه انواع گوناگون مالیات‏ ها (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) بالطبع اختلافات مالیاتی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بوده و تعارض میان دستگاه مالیاتی با مودیان مالیاتی به ‏صورت فراگیر و قابل توجه مطرح است. دادرسی مالیاتی که در اصطلاح حقوقی به مجموعه ‏ای از مقررات وضع شده به‏ منظور رسیدگی به شکایات (قضائی یا اداری) و مانند آن ‏ها اطلاق می ‏شود به احقاق حقوق هریک از طرفین می‏ انجامد. باید یادآور بود که مکانیسم ضعیف حل اختلاف مالیاتی بر کل سیستم اداره مالیات در کشور تأثیر می‏ گذارد. در نتیجه رعایت اصول حقوقی و اقتصادی مالیاتی از جمله شفافیت، کارآمدی، بی‏ طرفی، عدالت و استقلال در فرآیند دادرسی از الزامات کارایی هیات‏ های حل اختلاف مالیاتی است. در این گزارش درصدد پاسخ به این پرسش‏ ها خواهیم بود که کشورهای مختلف چه سازوکاری را در خصوص حل‏ و فصل اختلافات مالیاتی در پیش گرفته ‏اند و اینکه درصورت بروز اختلافات مالیاتی کدام راه‏ حل یا مرجع می ‏تواند راهگشای مطلوبی در حل منصفانه اختلافات باشد. بدین منظور در گزارش حاضر، ضمن بررسی ادبیات مربوط به دادرسی مالیاتی و بررسی مکانیسم حل اختلاف مالیاتی در ایران به مکانسیم حل اختلاف مالیاتی در چند کشور منتخب نیز پرداخته شده است.


تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account