ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه یک متن بسیار تفصیلی و پردامنه در 24 فصل و 118 ماده است که در موارد متعددی البته با محافظه ­کاری قابل فهمی از اهداف کمی غیرقابل تحقق (مانند کاهش ضریب جینی تا 0.32) یا تغییرات جنجال برانگیزی (چون تغییرات ساختاری در نظام بازنشستگی) در نسخه­ های پیشین عقب ­نشینی آشکاری صورت گرفته و باید آنرا به حساب توجه برنامه ­نویسان به نقد و نظرهای مطرح شده در فضایب عمومی در چند ماه اخیر گذاشت. از اینرو در گزارش حاضر به بررسی ویژگی­های ساختاری، فرآیندی و کارکردی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و درخصوص رویکرد برنامه ­نویسان به توسعه و مسائل امروز کشور نیز نکاتی بیان شده است.


تعداد کل مطالب: 1106

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 5

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account