ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

[054204]آمار اجتماعی و اقتصادی (71)

یکشنبه, 13 مهر 1399 ساعت 10:47

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- شهریور ۱۳۹۸

بارگذاری توسط :

عدد شامخ کل (۵۰/۴۳)، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته (۴۵/۷۹) است.

-  شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۹/۳۰) در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

-  شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۵۴/۳۱) دارای تغییراتی نسبت به ماه گذشته (۵۱/۶۹) است.

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۵/۰۸) کمترین مقدار شاخص در بین  ۵مولفه اصلی شامخ بوده است.

- شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم۶۵/۲۳، ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهر ماه را پیش بینی می کند.

دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 ساعت 18:18

چکیده آمارهای اقتصادی شماره 68- زمستان 1398

صفحه1 از12

تعداد کل مطالب: 524

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account