ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

طبقه بندي هاي فرزند

• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 59.44 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد کاهش یافته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.06 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) تغییر معناداری نداشته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 بوده¬ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
• در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 26 و 34 (صفر درصد) و 46 و 47 (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند. البته برای احکام شماره 5، 24 و 27 هیچ مقداری قابل دستیابی نبوده و وزن آن در دیگر احکام سرشکن شده است.
• میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار ( 87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم¬های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
• فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام نموده¬اند.
• از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:48

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)دی 1402

بارگذاری توسط :

شامخ ترکیبی کل اقتصاد – دوره پنجاه و دوم
 شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در دی ماه مقدار 50.84 محاسبه شده‌است و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در محدوده مرزی 50 قرار گرفته و طی 5 ماه اخیر دومین کمترین مقدار را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی ماه (49.50) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (49.85) برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز با چالش روبرو هستند.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با ثبت مقدار 49.12 به کمترین میزان 4ماه اخیر رسیده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (47.77)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته، از شدت کاهش آن کاسته شده است.
 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.23) و کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده‌است
شامخ صنعت – دوره شصت و چهارم
 شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه با ثبت عدد 51.65، نسبت به ماه قبل بهبود داشته‌است، اگرچه در 4 ماه اخیر دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.
 شاخص مقدار تولید در دی‌ماه (53.02) در مقایسه با آذرماه اندکی افزایش داشته، هرچند در سری چهارماهه خود پس از آذر ماه کمترین مقدار را دارد.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با ثبت مقدار 51.27 در مقایسه با آذرماه افزایش داشته، اگرچه تقاضای کل صنعت اندکی بهبود داشته اما همچنان در اکثر زیربخش‌های صنعت با کاهش روبرو است.
 شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌است.
 شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته شدت کاهش بیشتری داشته و بیشترین نرخ کاهش 22ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا (47.28) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است.
 شاخص قیمت خرید مواد اولیه 70.01 بیشترین مقدار 7ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده‌است

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:46

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)آذر 1402

بارگذاری توسط :

شامخ ترکیبی کل اقتصاد-دوره پنجاه و یکم
 شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه مقدار 49.88 محاسبه شده‌است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌ و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (48.83) در مقایسه با ماه قبل (43/51) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (47.06) در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به غیراز فروردین ماه هرسال) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.50) و کمترین مقدار پنج ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (48.64) در مقایسه با ماه قبل (52.19) کاهش داشته‌ است.
 موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (49.54) کمترین میزان پنج ماهه اخیر از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌ است.
شامخ صنعت- دوره شصت و سوم
 شاخص مدیران خرید صنعت در آذر ماه با ثبت عدد 48.61، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریور ماه گزارش شده است.
 شاخص مقدار تولید در آذرماه (46.66) کمترین میزان چهار ماهه از شهریور را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه با مقدار 47.23، به کمترین میزان چهار ماهه از شهریور رسیده ‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا (46.03) در مقایسه با آبان (47.77) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماه اخیر رسیده‌است تا نشان دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت باشد.
 تولیدکنندگان‌ برای ششمین ماه متوالی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند و با شتاب گرفتن سرعت کاهش در آذرماه، شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده با مقدار 45.73 به کمترین میزان ده ماهه از اسفند 1401 رسیده ‌است.
 شاخص میزان استخدام نیروی کار (48.42) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش 21ماه گذشته از اسفند 1400(به غیر از فروردین 1402) را به ثبت رسانده‌ است.
 شاخص قیمت محصولات تولید شده در آذر ماه با مقدار 46.23 کاهش داشته و کمترین مقدار 16 ماهه اخیر از شهریور 1401 را به ثبت رسانده‌ است.
 شاخص میزان فروش مشتریان 45.27 را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثیت شده و به کمترین مقدار 4 ماهه گذشته رسیده ‌است.

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 10:40

طرح شاخص مدیران خرید(PMI)آبان1402

بارگذاری توسط :

شامخ ترکیبی کل اقتصاد
 شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه عدد 50.96 را ثبت کرده‌است که نسبت به مهرماه کاهش (54.15) داشته‌است.
 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (51.43) کمترین مقدار چهار ماهه اخیر از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (46.89) کمترین مقدار سه ماه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آّبان ماه با مقدار 49.81 برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده‌است.
 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (49.22) در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
 انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (56.01) به میزان قابل توجهی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار 8 ماه اخیر را ثبت کرده‌است.
کسب و کارها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار چالش شده‌اند. عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبرو هستند، باعث شده تا علی‌رغم فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته‌باشد و بسیاری با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این سیاست‌های عدم حمایت از صادرات نیز کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته‌است.
شامخ صنعت
 شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه با ثبت عدد 53.23 تقریبا مشابه ماه گذشته است. با این‌حال، شاخص کل صنعت در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه بوده‌است.
 شاخص سفارشات جدید مشتریان (51.31) در مقایسه با رقم ماه قبل، با کاهش همراه بوده است، اما مقایسه این شاخص با شاخص متناظر کل اقتصاد، نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بخش صنعت به طور نسبی بهتر از کل اقتصاد است.
 شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه با عدد 47.77 با سرعت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته‌است و برای پنجمین ماه پیاپی، صادرات کاهشی ثبت شده‌است.
 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری¬شده عدد 48.85 را ثبت کرده است.. تولیدکنندگان‌ برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند.
 شاخص میزان فروش مشتریان (49.82) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده است. با این وجود، شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایم‌تری داشته‌است.

چهارشنبه, 25 بهمن 1402 ساعت 09:05

سالنامه آماری 1400

بارگذاری توسط :

سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموع های از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتایج حاصل از اجرای طرحهای آمارگیری توسط مرکز آمار ایران وآمارهای ثبتی و نتایج آمارگی ر یهای اجرا شده توسط سایردستگاههای اجرایی که مرتبط با عملکرد بخش خصوصی کشور هستند، در قالب جداول و نمودارها تشیکل شده است. به کاربران گرامی سالنامه توصیه میشود، برای بهر ه گیری از اطلاعات موجود در هر فصل،مقدمه آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است، مانند تعاریف و مفاهیم به کاررفته در تهیه آمارها، پوشش موضوعی اقلام آماری، بهنگام نبودن بعضی از اطلاعاتی ا عدم درج برخی از اقلام آماری برای سال 1400 ،آگاهی حاصل نمایند. به منظور دسترسی آسان به این نشریه، نسخه الکترونیکی سالنامه آماری نیز از طریق بخش نشریات پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران به آدرس www.iccima.ir قابل دسترسی می باشد.

 

شاخص جهانی‌سازی KOF یک معیار جامع از جهانی‌شدن است که توسط موسسه اقتصادی KOF سوئیس در ETH زوریخ ایجاد شده است. این شاخص جنبه‌های مختلف جهانی شدن از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر می‌گیرد. این شاخص از سال 2002 به صورت سالانه محاسبه می‌شود و بینش‌های ارزشمندی را در مورد سطح جهانی شدن در سراسر جهان ارائه می‌دهد. این گزارش مروری بر شاخص جهانی‌سازی KOF، شامل روش‌شناسی، آخرین یافته‌ها، نقاط قوت و ضعف این شاخص و دیدگاهی انتقادی در مورد سودمندی آن برای درک جهانی شدن را ارائه می‌دهد. در نهایت، پیامدهای این شاخص برای توسعه اقتصادی جهانی بررسی می‌شود. همچنین در این گزارش با توجه به آخرین یافته‌هایی که از موسسه اقتصادی KOF سوئیس در ETH زوریخ استخراج شده، میزان شاخص جهانی سازی KOF برای ده کشور برتر سال 2020، 2019 و 2018 و کشور ایران همراه با رتبه آن‌ها در قالب جدول اشاره شده است. قابل ذکر است که آخرین گزارش این موسسه در سال 2022 منتشر شده و مربوط به آمارهای سال 2020 است.

 

به طور کلی، این گزارش تجزیه و تحلیل جامعی از شاخص جهانی سازی KOF و اهمیت آن برای درک جهانی شدن در جهان معاصر ارائه می دهد، که مطالعه آن می تواند درک عمیق‌تری از ماهیت پیچیده و چندوجهی جهانی شدن و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سیاست‌گذاران، پژوهشگران و تمامی علاقمندان به جهانی‌سازی دهد.

 

یکشنبه, 09 بهمن 1401 ساعت 12:08

سالنامه آماری 1397

بارگذاری توسط :

این سالنامه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده شامل آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق ایران و همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب جداول و نمودارهاست.

 سالنامه آماری ۱۳۹۷ اتاق ایران از چهار بخش تشکیل شده‌است. بخش اول سالنامه، با توجه به نقش مهم اتاق‌ ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف آن اختصاص داده شده‌است. در این بخش همچنین اطلاعاتی اعضای اتاق به تفکیک رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی آن‌ها ارائه شده است.
در بخش دوم، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. آمار مربوط به تعداد کارگاه‌ها، تعداد شاغلان، تعداد معادن، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تعداد بهره‌‌برداران حوزه کشاورزی و همچنین ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی کشور جزو آمار ارائه شده در این بخش است.
 
در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح های آمارگیری اتاق بازرگانی ایران ، از جمله پایش محیط کسب وکار ،شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اصلی مرتبط با محیط کسب وکار  برای کل سال محاسبه و منتشر شده‌است.
 
در بخش چهارم، جایگاه ایران در اقتصاد جهان بررسی شده‌است. در این بخش که اطلاعات آن از منابع مختلف بین‌المللی از جمله مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی استخراج شده، مولفه‌های مربوط به انجام کسب‌وکار ، رقابت‌پذیری ایران و شاخص توسعه انسانی با سایر کشورها مقایسه شده است. آمار مربوط به وضعیت صادرات و واردات، حمل‌ونقل، گردشگری نیز در این بخش ارائه شده است.
یکشنبه, 09 بهمن 1401 ساعت 11:59

سالنامه آماری 1399

بارگذاری توسط :

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين سالنامه آماری دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته شده در فرایندهای اطلاع-رسانی اقدام نموده‌است. سالنامه آماري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اهدافی به شرح زیر تهیه و منتشر میشود: 

 - ارائه تصویری جامع از عملکرد سالانه اتاق بازرگانی،
 
- ارائه تصویری از عملکرد اقتصادی سالانه اعضای اتاق ایران
 
- ارائه تصویری از وضعیت عملکرد اقتصادی سالانه بخش خصوصی کشور
 
- ارائه تصویری کلی از وضعیت محیط کسب وکار کشور
 
- ارائه تصویرسالانه کلی از وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور
 
-ارائه تصویری از جایگاه بین المللی ایران  در فضای اقتصادی و کسب و کار 
 
تهیه و منتشر می شود. سالنامه مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران، نتايج حاصل از  اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهاي ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی  توسط دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب جداول و نمودارها تشكيل شده‌است. سالنامه آماری از چهار بخش تشکیل شده‌است.
  بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی، به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شده‌است. در نسخه جدید سالنامه، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اطلاعاتی را در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیربنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی(برحسب کدهای آیسیک دورقمی) استخراج نموده‌است. برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی با اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده است که تعداد 5585 عضو شناسایی شده اند که حاوی اطلاعات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه‌گذاری، تغییرات ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی، ارزش صادرات مستقیم و ارزش مواد اولیه خارجی، ارزش فروش و ارزش محصولات تولید شده کارگاه و ...  به تفکیک فعالیت و استان هستند.
  در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است. 
  در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار که از  طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است.
 در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. برای تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات این بخش از منابع مختلف بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و.... استفاده شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است. 
 
 
یکشنبه, 09 بهمن 1401 ساعت 11:55

طرح شاخص مدیران خرید آذر1401

بارگذاری توسط :
 
شامخ کل اقتصاد – دوره سی و نهم
 
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذر ماه عدد 49.14 محاسبه شده‌است و در مقایسه با آبان ماه رکود ملایمتری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 و میزان فعالیت‌های کسب و کار در محدوده مرزی50 گزارش شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در آذرماه 50.51 محاسبه شده است و در مقایسه با آّبان ماه افزایش داشته است اما در مرز 50 قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده‌است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه (48.47) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (43.91) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (46.41) در مقایسه با آبان (51.26) کاهش قابل توجهی داشته‌است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل توجهی روبرو بوده‌است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (85.25) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (78.49) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده‌است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (58.58) به بیشترین مقدار 5 ماهه خود رسیده‌‌است.
شامخ صنعت – دوره پنجاه و یکم
 
شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذر ماه عدد 51.69 به‌دست آمده‌ که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (52.49) است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات در آذر ماه (53.22) طی 4ماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته‌است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه (49.10) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، نرخ کاهش، اندکی بیشتر بوده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آذر ماه (46.53) برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 3ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذر ماه (54.27) همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتری افزایش داشته ‌است.
شاخص میزان صادرات کالا در آذر ماه (47.28) برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان 4ماهه اخیر رسیده‌است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذر ماه (55.56) افزایش داشته و به بیشترین مقدار 6ماهه اخیر رسیده‌است.

صفحه1 از13

تعداد کل مطالب: 1174

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account